Medivac AB

TBE


TBE eller fästinencefalit (fästinghjärnhinneinflammation) är en virussjukdom (flavivirus) som kan spridas mellan djur och människa. Värddjur är olika typer av gnagare och viruset sprids via fästingar som har viruset i sina spottkörtlar. TBE är en allvarlig form av hjärnhinneinflammation. Insjuknandet tar 1-2 veckor efter smitta och ger symtom i form av hög feber, svår huvudvärk och i vissa fall kramper och förlamning. De flesta blir återställda men ca 30% får långdragna eller bestående besvär. Behandling saknas. TBE finns i Sverige (karta) och i Europa (karta). I Skaraborg har människor smittats i Mariestadstrakten, på Kållandsö och söder om Hjo. Grundimmunisering består av tre vaccineringdoser som normalt ges under ett år. (Dos 2 ges 1-3 mån efter dos 1 och dos 3 ges 9-12 mån efter dos 2). Fullgott skydd har normalt uppnåtts 2 veckor efter dos 2 och man är sedan skyddad under 3 år. För fortsatt immunisering krävs sedan upprepad påfyllnadsdos var 3-5:e år. Vid behov kan snabbimmunisering genomföras, fråga din vaccinatör.