Medivac AB

Malaria


Malaria är globalt sett en mycket spridd sjukdom inom tropiska och subtropiska områden. Sjukdomen orsakas av encelliga organismer kallade protozoer och är för människa smittsam i fyra varianter. Av dessa svarar två varianter (Plasmodium falciparum och Plasmodium vivax) för majoriteten av alla sjukdomsfall. Sjukdomen överförs av myggor tillhörande arten Anopheles. (Anopheles är även en i Sverige vanligt förekommande myggart). Spridningen av sjukdomen beror på hur väl myggan kan överleva på respektive ort. Sjukdom ger i allmänhet symtom i form av svängande feber, huvudvärk och illamående. Vid resa till malariaområden är det viktigt att man i möjligaste mån försöker undvika myggbett genom tex långärmat och långbyxor kvällstid. Man bör också använde myggnät och myggmedel. Läkemedelsprofylax är lämpligt för många resenärer vid resa till riskområden. Det finns här ett flertal preparat att välja på vilket individualiseras för varje resenär.