Medivac AB

Japansk Encefalit


Orsakas av ett virus (flavivirus) som kan överföras mellan djur och människa. Viruset finns framförallt hos svin och fåglar samt överförs till människa via mygg. Sjukdomen sprids inte direkt från människa till människa. Sjukdomen är vanlig i flera länder i sydostasien. Smittspridning sker företrädelsevis på landsbygden. Vid infektion kan man drabbas av en mycket allvarlig form av hjärnhinneinflammation med hög dödlighet. Behandling saknas. Risken att smittas vid kortare turistresa är dock mycket liten. Vaccinering rekommenderas beroende på ort, resans längd samt vilka förhållande man förväntas leva under. Immunisering består av 2 doser vaccin och ges med 4 veckors mellanrum.

Påbörja alltså vaccineringen 4-5 veckor innan avresa.