Medivac AB

Gula febern


Gula febern är en allvarlig men ovanlig sjukdom som orsakas av ett virus (ett flavivirus) som sprids via myggor. Värd för viruset är apa och människa. Sjukdomssymtomen varierar och dödligheten är hög vid smitta. Sjukdomen förekommer i Afrika och Sydamerika i ett bälte mellan 20 grader norr resp 20 grader syd om ekvatorn. Sjukdomen finns dock inte i Asien. Risk för smitta finns framförallt i djungelområden. Vaccination ger ett fullgott skydd i 10 år.