Medivac AB

Tyfoidfeber


Tyfoidfeber orsakas av en salmonellabakterie (Salmonella Typhi) som ger upphov till blodförgiftning med hög feber. Sjukdomen kräver sjukhusvård och behandlas med antibiotika. Obehandlad är dödligheten hög. Bakterien sprids framförallt via livsmedel och förorenat vatten. Sjukdomen är vanlig i Afrika, Asien och Sydamerika. Vid kortare turistresa är smittrisken mycket liten. Vaccination rekommenderas till personer som skall vistas längre tid under låg hygienisk standard. Vaccination ger immunitet efter ca 2 veckor och ger skydd under ca 3 år.