Medivac AB

Kolera och ETEC


Kolera är en bakteriesjukdom som orsakas av Vibrio Cholerae. Sjukdomen sprids främst via dricksvatten vilket förorenats med avloppsvatten. Efter smitta insjuknar man inom 1-3 dygn med svåra diarrer som ger upphov till stora vätskeförluster. Sjukdomen behandlas med vätske- och salttillförsel samt i vissa fall antibiotika. Kolera finns i många länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Risken för friska att insjukna är dock liten.

Vaccin rekommenderas om man skall vistas längre tid/under dåliga hygieniska förhållanden i högriskområden. Koleravaccin (Dukoral) består av ett drickbart vaccin där vuxna och barn över 6 år behöver 2 doser och barn 2-6 år behöver 3 doser för fullgott skydd. Man har då ca 70% skydd mot Kolera. Skyddseffekten insätter 1 vecka efter genomförd immunisering och sitter i ca 2 år hos vuxna och ca 6 mån hos barn.
Vaccinet ger även ett relativt gott skydd mot ETEC-bakterien (enterotoxinbildande E.Coli) som är den i särklass vanligaste orsaken, ca 50%, till turistdiarre vid resa till Afrika, Asien eller Latinamerika. Bakterien sprids via förorenat vatten eller föda. Symtombilden är i allmännhet inte lika våldsam som vid kolera men i vissa fall likartad. Skyddseffekten sitter i ca 3 månader.