Medivac AB

Hepatit A


Hepatit A eller endemisk gulsot är en virussjukdom som sprids främst via förorenat vatten eller föda men kan också spridas person till person vid tät kontakt. Hepatit A virus har en global spridning men smittrisken är högst i länder med lägre hygienisk standard.

Viruset orsakar inflammation i levern vilket kan leda till gulsot. Barn har i regel lindrigare symtom. Sjukdomen läker normalt ut inom 3-6 månader utan bestående men, dödligheten är < 1%. Skydd mot Hepatit A finns i 2 former: gammaglobulin som innehåller antikroppar mot Hepatit A och Hepatit A-vaccin (där Havrix är det vanligaste) som innehåller avdödat hepatit A virus.

Som resevaccin rekommenderas Hepatit A-vaccin vilket ger ett närmast fullständigt skydd mot sjukdom. Första dosen tas ca 2 veckor innan avresa och därefter rekommenderas en påfyllnadsdos inom 6-12 månader vilket beräknas ge skydd under minst 20 år. Vaccinet saknar allvarliga biverkningar. Gammaglobulin ger under en kort tid skydd mot hepatit A, men effektiviteten är inte lika säker som vid vaccinering med Hepatit A-vaccin. Gammaglobulin har effekt inom något dygn. Vaccinering rekommenderas vid resa till tropiska och subtropiska områden samt ev Östeuropa.