Medivac AB

Vaccinationer


Polio

Polio eller barnförlamning orsakas av ett virus som man får i sig med mat eller vatten i länder med dåliga sanitära förhållanden. Sjukdomen kan också spridas mellan människor vid nära kontakt. Sjukdomen ger förlamningar och kan vara livshotande. Genom vaccination har man lyckats utrota sjukdomen från europa och amerikanska kontinenten. Antalet poliofall ökar dock för närvarande i vissa länder i Asien och Afrika. Den ovaccinerade löper stor risk att utsätta sig för poliosmitta ex. U-länder Sedan 1957 har poliovaccinering ingått i grundvaccineringen i barndomen. Man bör förnya sitt polioskydd vid resa till Afrika eller Asien om mer än 10 år gått sedan grundimmunisering.  Totalt  5 sprutor anses ge ett mycket gott  och långvarigt  skydd. Vid resor till länder där poliosmitta är vanligt bör sista poliosprutan inte vara äldre än 5 år Efter denna behövs ingen ytterligare påfyllnad.

Stelkramp

Stelkramp är en bakteriesjukdom (Clostridium tetani) som sprids via jord och man smittas genom att få in bakterien i hudsår. Även bagatellartade skador i huden kan vara farliga. Bakterien tillverkar ett gift som ger svåra kramper. Obehandlad leder sjukdomen ofta till döden.. Vaccinering ger ett närmnast 100% skydd. Vaccineringen ingår i grundvaccinering i barndomen vilket dock varierar beroende på när man är född. Grundvaccineringen består av 4 doser som normalt getts i barnåren. Efter detta är man skyddad under ca 10 år. ( 3 doser under först levnadsåret, 4.e dosen efter 10 år, 5:e dosen efter ytterligare 10 år i samband med resa) Ger skydd i 30 år

Difteri

Difteri är en allvarlig infektionssjukdom orsakad av en toxinproducerande bakterie. Ofta sitter infektionen i svalget. Sjukdomen var vanligt i Sverige på 1800-talet, men försvann när man började vaccinera mot difteri. Under de senaste 5 åren har tusentals fall rapporterads från bland annat Ryssland och de Baltiska länderna, vissa med dödlig utgång. Alla Svenska barn skyddas med ett kombinerat vaccin, Stelkramp/difteri. Vid resa till Ryssland, Vitryssland och Baltikum måste man som vuxen ha ett fullgott vaccinationsskydd